Hướng dẫn cài phần mềm VssID cho học sinh


Hướng dẫn cài phần mềm VssID cho học sinh có chứng minh nhân dân.

Khi đăng nhập vào phần mềm học sinh chọn bảo hiểm Quận Gò Vấp

Hướng dẫn cài phần mềm VssID cho học sinh chưa có chứng minh nhân dân.

Khi đăng nhập vào phần mềm học sinh chọn bảo hiểm Quận Gò Vấp


Đăng ký
tư vấn
0918 860 156