Giáo dục Nhật Bản chú trọng rèn luyện con người trở thành người vì cộng đồng, có tính kỷ luật cao, có tri thức và kỹ năng làm việc.

Kế thừa một phần triết lý giáo dục Nhật Bản, Trường THPT Việt Nhật chúng tôi không có tham vọng dạy con em chúng ta trở thành số 1 mà chúng tôi rèn luyện các em thành những con người sống hòa nhập vào cộng đồng, có tính kỷ luật cao, có đầy đủ tri thức và kỹ năng để làm việc trong môi trường năng động theo xu thế hội nhập quốc tế hiện nay.

  1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
  2. BAN GIÁM HIỆU
  3. CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

3.1. Ban nghiên cứu phương pháp giảng dạy và phát triển chương trình

3.2. Ban tư vấn hệ thống quản lý và tài chính

3.3. Phòng tư vấn và giám sát hoạt động học sinh

I. Tầm nhìn VJS

Đến năm 2021 sẽ trở thành một hệ thống trường phổ thông xuất sắc và không ngừng phát triển dựa trên nền tảng của sự kết hợp hài hòa giữa giáo dục Việt Nam và Nhật Bản, là nơi lý tưởng cho học sinh học tập, rèn luyện nhân cách để trở thành những con người có ích cho cộng đồng và xã hội.

II....

Cơ sở vật chất đầy đủ, trang thiết bị hiện đại của Trường THPT VIỆT NHẬT sẽ đảm bảo một môi trường học tập chất lượng, thân thiện cho học sinh.

Các lớp học tại đây có diện tích 50m2/phòng, bố trí tối đa 30 học sinh/ lớp. Hệ thống điều hòa, internet wifi, thư viện lắp đặt đầy đủ. Đặc biệt, không gian nghệ thuật – học thuật phức hợp ở khu giảng đường luôn đem lại cảm giác thoải mái, sáng tạo cho mọi người...

Kế hoạch giáo dục