6 Lý do chọn VJS

Trường học an toàn; Chương trình giáo dục kết hợp Việt Nam - Nhật Bản; Học bổng du học Nhật Bản; Giáo dục ngoại khóa; Phát triển năng lực thực tiễn; Định hướng nghề nghiệp tương lai.Đăng ký
trực tuyến
0918 860 156