TẦM NHÌN - SỨ MỆNH -  GIÁ TRỊ VJS

I. Tầm nhìn VJS

Đến năm 2021 sẽ trở thành một hệ thống trường phổ thông xuất sắc và không ngừng phát triển dựa trên nền tảng của sự kết hợp hài hòa giữa giáo dục Việt Nam và Nhật Bản, là nơi lý tưởng cho học sinh học tập, rèn luyện nhân cách để trở thành những con người có ích cho cộng đồng và xã hội.

II. Sứ mệnh VJS

 • Tiếp thu chọn lọc những thành tựu của Giáo dục Nhật Bản để phát huy tối đa những giá trị văn hóa dân tộc Việt Nam, để học sinh VJS thụ hưởng được chương trình giáo dục hiện đại dựa trên mô hình giáo dục Nhật Bản;
 • Giảng dạy kết hợp hài hòa chương trình giáo dục Quốc gia và chương trình giáo dục Nhật Bản, giúp học sinh VJS vừa có đủ kiến thức, năng lực để học tập tại các trường đại học trong nước và quốc tế, vừa hình thành được những phẩm chất, năng lực như học sinh Nhật Bản;
 • Đầu tư mở rộng cơ sở vật chất theo hướng hiện đại hóa, chú trọng đến cuộc sống học đường để học sinh VJS xem trường là ngôi nhà thứ 2 khi phải sống xa gia đình;
 • Xây dựng đội ngũ nhà giáo tâm huyết với nghề, nhiệt huyết trong công việc, trách nhiệm với người học và phụng sự cho sự nghiệp giáo dục của VJS;
 • Xây dựng mối giao tiếp thường xuyên và gắn kết với phụ huynh mà ở đó phụ huynh đóng vai trò hỗ trợ đắc lực, giúp giáo viên phát huy tối đa tiềm năng của học sinh;
 • Xây dựng mối quan hệ hữu nghị, bền vững với các trường phổ thông, đại học của Nhật để học sinh VJS có cơ hội giao lưu văn hóa, giáo dục với học sinh Nhật Bản và chọn lựa được trường đại học phù hợp với mỗi cá nhân khi du học Nhật Bản.

III. Giá trị VJS

 • Chia sẽ gánh nặng với phụ huynh trong việc giáo dục con cái trở thành người có ích cho công đồng và xã hội;
 • Đào tạo ra những con người có tinh thần làm việc tập thể, có tính kỷ luật cao; những bài học đạo đức và hành động luôn hướng tới mục tiêu giáo dục.
 • Quan tâm đến xây dựng đội ngũ nhà giáo có chuyên môn cao, năng động, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp;
 • Khuyến khích sử dụng công nghệ một cách sáng tạo trong môi trường làm việc, giảng dạy và học tập;
 • Tự hào và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc Việt Nam;

Đăng ký
tư vấn
0918 860 156