Trường THPT Việt Nhật

Giáo dục Nhật Bản chú trọng rèn luyện con người trở thành người vì cộng đồng, có tính kỷ luật cao, có tri thức và kỹ năng làm việc.

Kế thừa một phần triết lý giáo dục Nhật Bản, Trường THPT Việt Nhật chúng tôi không có tham vọng dạy con em chúng ta trở thành số 1 mà chúng tôi rèn luyện các em thành những con người sống hòa nhập vào cộng đồng, có tính kỷ luật cao, có đầy đủ tri thức và kỹ năng để làm việc trong môi trường năng động theo xu thế hội nhập quốc tế hiện nay.

 


Đăng ký
tư vấn
0918 860 156