Trường THPT Việt Nhật tiếp nhận giáo viên người Nhật Bản. Sáng 07/10/2019

Thầy Phạm Ngọc Thanh Hiệu trưởng trường THPT Việt Nhật và Thầy Oigo Daisuke 

Thầy Oigo Daisuke

 

Thầy Oigo Daisuke giao lưu học sinh Việt Nhật

Ban giám hiệu trường THPT Việt Nhật và Thầy Oigo Daisuke

 


Đăng ký tuyển sinh trực tuyến