Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 tại trường THPT Việt Nhật

Trong không khí rạo rực cùng cả nước kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà Giáo Việt Nam (20/11/0982 - 20/11/2018), hôm nay trường THPT Việt Nhật đã tổ chức Hội thi Trò chơi dân gian, cắm hoa, văn nghệ "Đêm nhạc tri ân Thầy Cô" để vinh danh các Thầy Cô giáo, cán bộ công nhân viên của nhà trường.


Học sinh VJS thi Cắm hoa

Học sinh VJS thi cắm hoa

Học sinh VJS chơi ngậm muỗng chuyền chanh

Học sinh VJS chơi ngậm muỗng chuyền chanh

Học sinh VJS chơi kéo co

Học sinh VJS chơi kéo co

Học sinh VJS chơi nhảy bao bố

Học sinh VJS chơi nhảy bao bố

Học sinh VJS biểu diễn tiết mục võ cổ truyền mở đầu phần thi văn nghệ

Học sinh VJS biểu diễn tiết mục võ cổ truyền mở đầu phần thi văn nghệ

Học sinh VJS biểu diễn tiết mục trong phần thi văn nghệ

Học sinh VJS biểu diễn tiết mục trong phần thi văn nghệ

Học sinh VJS biểu diễn tiết mục trong phần thi văn nghệ

Học sinh VJS biểu diễn tiết mục trong phần thi văn nghệ

Học sinh VJS biểu diễn tiết mục trong phần thi văn nghệ

Học sinh VJS biểu diễn tiết mục trong phần thi văn nghệ

Học sinh VJS cổ vũ cho các tiết mục trong phần thi văn nghệ

Học sinh VJS cổ vũ cho các tiết mục trong phần thi văn nghệ

Học sinh VJS biểu diễn tiết mục trong phần thi văn nghệ với bài hát tự sáng tác và biểu diễn

Học sinh VJS biểu diễn tiết mục trong phần thi văn nghệ với bài hát tự sáng tác và biểu diễn

Học sinh VJS biểu diễn tiết mục trong phần thi văn nghệ

Học sinh VJS biểu diễn tiết mục trong phần thi văn nghệ

Học sinh trường TC Âu Việt biểu diễn tiết mục trong phần thi văn nghệ

Học sinh trường TC Âu Việt biểu diễn tiết mục trong phần thi văn nghệ

Học sinh VJS biểu diễn tiết mục trong phần thi văn nghệ

Học sinh VJS biểu diễn tiết mục trong phần thi văn nghệ

Học sinh VJS biểu diễn tiết mục trong phần thi văn nghệ

Học sinh VJS biểu diễn tiết mục trong phần thi văn nghệ

Học sinh VJS biểu diễn tiết mục trong phần thi văn nghệ

Học sinh VJS biểu diễn tiết mục trong phần thi văn nghệ

Học sinh VJS biểu diễn tiết mục trong phần thi văn nghệ

Học sinh VJS biểu diễn tiết mục trong phần thi văn nghệ

Học sinh VJS biểu diễn tiết mục trong phần thi văn nghệ

Học sinh VJS biểu diễn tiết mục trong phần thi văn nghệ

Học sinh VJS biểu diễn tiết mục trong phần thi văn nghệ

Học sinh VJS biểu diễn tiết mục trong phần thi văn nghệ

Học sinh VJS biểu diễn tiết mục trong phần thi văn nghệ

Học sinh VJS biểu diễn tiết mục trong phần thi văn nghệ

Học sinh VJS biểu diễn tiết mục trong phần thi văn nghệ

Học sinh VJS biểu diễn tiết mục trong phần thi văn nghệ

Học sinh VJS biểu diễn tiết mục trong phần thi văn nghệ

Học sinh VJS biểu diễn tiết mục trong phần thi văn nghệ

Học sinh VJS biểu diễn tiết võ cổ truyền kết thúc phần thi văn nghệ

Học sinh VJS biểu diễn tiết võ cổ truyền kết thúc phần thi văn nghệ

Học sinh VJS nhận phần thưởng trong Hội thi

Học sinh VJS nhận phần thưởng trong Hội thi

Học sinh VJS nhận phần thưởng trong Hội thi

Học sinh VJS nhận phần thưởng trong Hội thi

Học sinh VJS nhận phần thưởng trong Hội thi

Học sinh VJS nhận phần thưởng trong Hội thi

Học sinh VJS nhận phần thưởng trong Hội thi

Học sinh VJS nhận phần thưởng trong Hội thi

Học sinh VJS nhận phần thưởng trong Hội thi

Học sinh VJS nhận phần thưởng trong Hội thi

Học sinh VJS nhận phần thưởng trong Hội thi

Học sinh VJS nhận phần thưởng trong Hội thi

Học sinh VJS nhận phần thưởng trong Hội thi

Học sinh VJS nhận phần thưởng trong Hội thi

Học sinh VJS nhận phần thưởng trong Hội thi

Học sinh VJS nhận phần thưởng trong Hội thi

Học sinh VJS nhận phần thưởng trong Hội thi

Học sinh VJS nhận phần thưởng trong Hội thi

Học sinh VJS nhận phần thưởng trong Hội thi

Học sinh VJS nhận phần thưởng trong Hội thi

Học sinh VJS nhận phần thưởng trong Hội thi

Học sinh VJS nhận phần thưởng trong Hội thi

Giáo viên, cán bộ công nhân viên VJS chụp ảnh lưu niệm cùng phụ huynh học sinh

Giáo viên, cán bộ công nhân viên VJS chụp ảnh lưu niệm cùng phụ huynh học sinh

 


Đăng ký
tư vấn
0918 860 156