Lịch thi Học kỳ I năm học 2018-2019


THỨ

NGÀY

KHỐI

CÓ MẶT

SÁNG

HAI

10.12.2018

12

7g00

VĂN 12 (120 PHÚT)

SINH 12 (50 PHÚT)

Phát đề: 7g15

Phát đề: 9g45

11

VĂN 11 (90 PHÚT)

SINH 11 (45 PHÚT)

Phát đề: 7g15

Phát đề: 9g15

BA

11.12.2018

10

7g00

VĂN 10 (90 PHÚT)

SINH 10 (45 PHÚT)

Phát đề: 7g15

Phát đề: 9g15

12.12.2018

12

7g00

LÝ 12 (50 PHÚT)

SỬ 12 (50 PHÚT)

Phát đề: 7g15

Phát đề: 8g35

11

LÝ 11 (45 PHÚT)

SỬ 11 (45 PHÚT)

Phát đề: 7g15

Phát đề: 8g30

NĂM

13.12.2018

10

7g00

LÝ 10 (45 PHÚT)

SỬ 10 (45 PHÚT)

Phát đề: 7g15

Phát đề: 8g30

SÁU

14.12.2018

12

7g00

TOÁN 12 (90 PHÚT)

ANH 12 (60 PHÚT)

Phát đề: 7g15

Phát đề: 9g15

11

TOÁN 11 (90 PHÚT)

ANH 11 (60 PHÚT)

Phát đề: 7g15

Phát đề: 9g15

BẢY

15.12.2018

10

 

TOÁN 10 (90 PHÚT)

ANH 10 (60 PHÚT)

 

Phát đề: 7g15

Phát đề: 9g15

HAI

17.12.2018

12

7g00

GDCD12 (50 PHÚT)

ĐỊA 12 (50 PHÚT)

Phát đề: 7g15

Phát đề: 9g55

HÓA 12 (50 PHÚT)

 

Phát đề: 8g35

 

11

GDCD11 (45 PHÚT)

ĐỊA 11 (45 PHÚT)

Phát đề: 7g15

Phát đề: 9g45

HÓA 11 (45 PHÚT)

 

Phát đề: 8g30

 

BA

18.12.2018

10

7g00

GDCD10 (45 PHÚT)

ĐỊA 10 (45 PHÚT)

Phát đề: 7g15

Phát đề: 9g45

HÓA 10 (45 PHÚT)

 

Phát đề: 8g30

 

19.12.2018

THAM QUAN- NGOẠI KHÓA

NĂM

20.12.2018

THAM QUAN- NGOẠI KHÓA

SÁU

21.12.2018

THAM QUAN- NGOẠI KHÓA

BẢY

22.12.2018

NGHỈ

CN

23.12.2018

NGHỈ

 

  • Các môn Công nghệ, Tin học, Thể dục, GDQP, Tiếng Nhật thi tại lớp từ  ngày (26/11/2018 đến 08/12/2018).
  • Danh Sách chia nhóm thi và phòng thi sẽ được dán thông báo trước ngày thi.
  • Từ thứ 2 (24/12/2018) dạy và học bình thường theo TKB học kỳ 1.
  • Học kỳ 2 bắt đầu từ 07/01/2019 theo TKB mới.

 


Đăng ký
tư vấn
0918 860 156