Lễ sơ kết Học kỳ II năm học 2018-2019


Lễ sơ kết Học kỳ II năm học 2018-2019

Thầy Phạm Ngọc Thanh Hiệu trưởng trường THPT VIệt Nhật Tổng kết quá trình học tập và rèn luyện Học kỳ II 2018-2019

Các bạn học sinh trường THPT VIệt Nhật nhận Khen thưởng học sinh có kết quả học tập và rèn luyện tốt Học kỳ I 2018-2019


Khen thưởng Em Trần Duy Linh - Học sinh lớp: 11A2

Đạt giải Nhất môn Bắn súng nội dung "10 m súng ngắn hơi nam", giải súng hơi thanh thiếu niên quốc gia năm 2019.


Đăng ký
trực tuyến
0918 860 156