Lễ sơ kết Học kỳ I năm học 2018-2019


Truong THPT Viet Nhat So ket hoc ky 1 2018-2019Tiết mục văn nghệ mở đầu buổi lễ sơ kết Học kỳ I 2018-2019

Tiết mục văn nghệ mở đầu buổi lễ sơ kết Học kỳ I 2018-2019

Tiết mục văn nghệ mở đầu buổi lễ sơ kết Học kỳ I 2018-2019

Tiết mục văn nghệ mở đầu buổi lễ sơ kết Học kỳ I 2018-2019Tiết mục văn nghệ mở đầu buổi lễ sơ kết Học kỳ I 2018-2019

Thầy Phạm Ngọc Thanh Hiệu trưởng trường THPT VIệt Nhật Tổng kết quá trình học tập và rèn luyện Học kỳ I 2018-2019Thầy Phạm Ngọc Thanh Hiệu trưởng trường THPT VIệt Nhật Tổng kết quá trình học tập và rèn luyện Học kỳ I 2018-2019

Thầy Võ Văn Khang Phó Hiệu trưởng trường THPT VIệt Nhật đọc quyết định Khen thưởng cho các bạn học sinh có kết quả học tập và rèn luyện tốt Học kỳ I 2018-2019Thầy Võ Văn Khang Phó Hiệu trưởng trường THPT VIệt Nhật đọc quyết định Khen thưởng cho các bạn học sinh có kết quả học tập và rèn luyện tốt Học kỳ I 2018-2019

Các bạn học sinh trường THPT VIệt Nhật nhận Khen thưởng học sinh có kết quả học tập và rèn luyện tốt Học kỳ I 2018-2019Các bạn học sinh trường THPT VIệt Nhật nhận Khen thưởng học sinh có kết quả học tập và rèn luyện tốt Học kỳ I 2018-2019Các bạn học sinh trường THPT VIệt Nhật nhận Khen thưởng học sinh có kết quả học tập và rèn luyện tốt Học kỳ I 2018-2019Các bạn học sinh trường THPT VIệt Nhật nhận Khen thưởng học sinh có kết quả học tập và rèn luyện tốt Học kỳ I 2018-2019Các bạn học sinh trường THPT VIệt Nhật nhận Khen thưởng học sinh có kết quả học tập và rèn luyện tốt Học kỳ I 2018-2019Các bạn học sinh trường THPT VIệt Nhật nhận Khen thưởng học sinh có kết quả học tập và rèn luyện tốt Học kỳ I 2018-2019

Các bạn học sinh trường THPT VIệt Nhật nhận Khen thưởng học sinh có kết quả học tập và rèn luyện tốt Học kỳ I 2018-2019

Ban giám hiệu trường THPT VIệt Nhật và Phụ huynh học sinh chụp ảnh lưu niệm tại Lễ sơ kết Học kỳ I 2018-2019

Ban giám hiệu trường THPT VIệt Nhật và Phụ huynh học sinh chụp ảnh lưu niệm tại Lễ sơ kết Học kỳ I 2018-2019


Đăng ký
tư vấn
0918 860 156