Đón đoàn giáo sinh trường Đại học Sư phạm TP.HCM về thực tập tại trường THPT Việt Nhật


 

Một số hình ảnh tại buổi đoán đòn giáo sinh đến từ trường ĐH Sư phạm TP.HCM về thực tập tại trường

DoanGiaoSinhThucTap-DH-SuPham-TP.HCM

DoanGiaoSinhThucTap-DH-SuPham-TP.HCM

DoanGiaoSinhThucTap-DH-SuPham-TP.HCM

DoanGiaoSinhThucTap-DH-SuPham-TP.HCM


Đăng ký
tư vấn
0918 860 156