Danh sách trúng tuyển lớp 10 và thời khoá biểu tuần 1, từ 8/8/2022-12/8/2022, năm học 2022-2023


Nhấn vào liên kết bên dưới để tải tập tin đính kèm:

  1. Danh sách trúng tuyển lớp 10
  2. Thời khoá biểu tuần 1, từ 8/8 đến 12/8/2022

Đăng ký
tư vấn
0918 860 156