Chuyên đề "Hiểu Đúng Về Giáo Dục" do Thầy Phạm Ngọc Thanh chia sẻ và Họp phụ huynh đầu năm học 2019-2020


 

 

 

Thầy Phạm Ngọc Thanh Hiệu trưởng trường THPT Việt Nhật trong buổi chia sẽ với Phụ huynh học sinh

 

 

 

 

 

Phụ huynh và Giáo viên chủ nhiệm các lớp cùng trao đổi trong phòng học


Đăng ký
tư vấn
0918 860 156