Lý do chọn VJS

       1. VJS giảng dạy kết hợp hài hòa chương trình giáo dục Quốc gia và chương trình giáo dục Nhật Bản, giúp học sinh VJS vừa có đủ kiến thức, năng lực để học tập tại các trường đại học trong nước và quốc tế.

       2. VJS chú trọng đào tạo nhân cách cho học sinh đặc biệt là phẩm chất đạo đức “ Sống yêu thương, sống tự chủ, sống có trách nhiệm”.

       3. VJS chia sẻ được gánh nặng với phụ huynh trong việc giáo dục con cái trở thành người có ích cho xã hội.

»ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH«