Kế hoạch sinh hoạt hè 2017

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG THPT VIỆT NHẬT                                                              

             Số: 08/PTVN-KH                                 Tp.  Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05  năm 2017

KẾ HOẠCH SINH HOẠT HÈ NĂM 2017

1.Kế hoạch dự kiến sinh hoạt hè: 

-Ngày 19/05/2017 tổng kết năm học và phát thưởng.

-Ngày 20/05/2017 đến 18/06/2017: Học sinh nghỉ hè.

-Ngày 19/06/2017 đến 28/07/2017: Học sinh tập trung sinh hoạt hè vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 cụ thể:

  • Buổi sáng: Học văn hoá gồm các môn học sau
  • Toán 5 tiết/ tuần, Lý 4 tiết/ tuần, Hoá 3 tiết/tuần, Văn 4 tiết/ tuần, Anh Văn 4 tiết/ tuần, tiếng Nhật 4 tiết/tuần, sẽ có thời khoá biểu cụ thể khi vào học.
  • Buổi chiều: Sinh hoạt các môn năng khiếu như văn nghệ, thể dục thể thao, Bóng đá, ẩm thực….Ngoài ra nhà trường còn tổ chức sinh hoạt ngoại khoá, giáo dục truyền thống, giáo dục kỹ năng sống, vui chơi cụ thể như sau:

 

Stt

Thời gian

Địa điểm

Nôi dung

1

Chiều

23/06/2017

Siêu thị EON Nhật

Giáo dục kỹ năng hợp tác, văn hóa đám đông

2

Chiều

30/06/2017

Làng SOS

Giáo dục kỹ năng sống biết yêu thương, chia sẽ

3

Chiều

07/07/2017

THPT Việt Nhật

Thi chế biến thức uống

4

Chiều

14/07/2017

Chiến khu Minh Đạm – Long Hải

Giáo dục truyền thống yêu nước của Nhân dân

5

Chiều

21/07/2017

THPT Việt Nhật

Thi hát Karoke

 

-Ngày 07/08/2017: Bắt đầu năm học mới

2.Mức học phí trọn khoá: Học 1,5 tháng (06 tuần)

-Học sinh ngoài trường: 4.500.000 đồng /Học sinh

-Học sinh trong trường: 3.000.000 đồng /Học sinh

-Mức học phí và chi phí ăn, ở cụ thể như sau: Được chia làm 02 đợt để đóng tiền học phí.

 

Thời gian học

Học 2 buổi

Bán trú

Nội trú thứ 2 đến thứ 6

Nội trú suốt tuần

Học 1,5 tháng

3.000.000 đ

Đóng thêm 1.800.000 đ

Đóng thêm 5.250.000 đ

Đóng thêm 6.750.000 đ

 

                                                                             Ban giám hiệu

»ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH«