Học sinh Việt Nhật thăm và tặng quà Chùa từ Ân

Những hình ảnh tại Chùa Từ Ân

Học sinh Việt Nhật trao tặng quà cho các bé

 

»ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH«