Học sinh Việt Nhật thăm và tặng quà Chùa từ Ân


Những hình ảnh tại Chùa Từ Ân

Học sinh Việt Nhật trao tặng quà cho các bé

 


Đăng ký