Chi phí học tập hàng tháng

BẢNG CHI PHÍ HỌC TẬP HÀNG THÁNG

Năm học 2018– 2019

Lớp

Hai buổi

Bán trú

Nội trú

Lớp 10

2.900.000

4.200.000

6.550.000

Lớp 11

3.200.000

4.500.000

6.850.000

Lớp 12

3.500.000

4.800.000

7.150.000

*Chế độ miễn, giảm học phí

1. Học phí trên đã bao gồm tiền học tăng tiết, tiếng Nhật và các chương trình giáo dục ngoại khóa.

2. Học phí cố định theo năm học, phụ huynh đóng cả năm

(10 tháng) giảm 10%, nửa năm (5 tháng) giảm 5%.

3. Miễn học phí cho các học sinh đạt giải I, II, III các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia; học sinh có ĐTB lớp 9 từ 9.0 trở lên.

4. Giảm 50% cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; học sinh đạt loại khá trở lên và gia đình thuộc diện chính sách.

»ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH«