Đón đoàn giáo sinh trường Đại học Sư phạm TP.HCM về thực tập tại trường THPT Việt Nhật

 

Một số hình ảnh tại buổi đoán đòn giáo sinh đến từ trường ĐH Sư phạm TP.HCM về thực tập tại trường

DoanGiaoSinhThucTap-DH-SuPham-TP.HCM

DoanGiaoSinhThucTap-DH-SuPham-TP.HCM

DoanGiaoSinhThucTap-DH-SuPham-TP.HCM

DoanGiaoSinhThucTap-DH-SuPham-TP.HCM

»ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH«