Chi phí học tập hàng tháng

Nhiều chế độ miễn, giảm học phí


BẢNG CHI PHÍ HỌC TẬP HÀNG THÁNG

Năm học 2020– 2021

Lớp

Học phí

Phí bán trú

Phí nội trú

Tăng cường Tiếng Anh Tăng cường Tiếng Nhật

10

3.300.000

1.600.000

4.200.000

600.000 400.000

11

3.500.000

1.600.000

4.200.000

600.000 400.000

12

3.570.000

1.600.000

4.200.000

600.000 400.000

*Chế độ miễn, giảm học phí

1. Học phí trên đã bao gồm tiền học tăng tiết, tiếng Nhật và các chương trình giáo dục ngoại khóa.

2. Học phí cố định theo năm học, phụ huynh đóng cả năm

(10 tháng) giảm 10%, nửa năm (5 tháng) giảm 5%.

3. Miễn học phí cho các học sinh đạt giải I, II, III các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia; học sinh có ĐTB lớp 9 từ 9.0 trở lên.

4. Giảm 50% cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; học sinh đạt loại khá trở lên và gia đình thuộc diện chính sách.

Bài viết liên quan


Đăng ký