27/04 Tọa đàm góp ý dự thảo chương trình giáo dục phổ thông mới tại trường Việt Nhật

Giáo sư Vũ Gia Hiền
Cùng BGH, thầy cô trong trường tọa đàm góp ý dự thảo chương trình giáo dục phổ thông mới tại trường Việt Nhật
P/s: Giáo sư Vũ Gia Hiền hiện là cố vấn cấp cao của trường THPT Việt Nhật

Trong hình ảnh có thể có: 10 người, mọi người đang đứng và trong nhà
»ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH«